เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกในเวลา
08.00 – 12.00 น. สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
พญ.ศุทธา
พญ.พัทธ์ธีรา


สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
พญ.วรินทิพย์
พญ.ทิพาวรรณ
พญ.อรรัตน์
พญ.วรินทิพย์
พญ.ทิพาวรรณ
พญ.อรรัตน์
พญ.ศุทธา
พญ.พัทธ์ธีรา
พญ.วรินทิพย์
พญ.ทิพาวรรณ
พญ.อรรัตน์
พญ.ศุทธา
พญ.พัทธ์ธีรา
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

16.30 – 20.00 น.

    พญ.ศุทธา
พญ.พัทธ์ธีรา
   
เพื่อความเพื่อความสะดวก กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้าที่หมายเลข 02 248 8999 ต่อ 71010 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ :

1. ตารางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามภาระงานของผู้ให้บริการได้
2. กรณีที่ท่านต้องการรับบริการคลินิกนอกเวลา หรือบริการทางโทรเวช (Telepsychiatry) สถาบันมีนโยบายให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินโดยแพทย์คลินิกในเวลาก่อน ท่านสามารถแจ้งความประสงกับแพทย์ได้ในวันนั้น
3.ผู้ป่วยกรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที ในกรณีพบแพทย์ ปิดรับบัตรนัด 11 : 00 น. ในกรณีนัดช่วงครึ่งวันเช้า และ 14 : 00 น. ในกรณีนัดช่วงครึ่งวันบ่าย

หากผู้ป่วยมาหลังเวลาปิดรับบัตรนัดจะต้องทำนัดหมายใหม่
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันพุธ เวลา 16 : 30 - 20 : 30 น.
ผู้ป่วยเก่ายื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 30 นาที ผู้ป่วยใหม่ยื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 1 ชั่วโมง