Cyberbully หยุดได้ เริ่มที่ตัวคุณทุกคน

 

ร่วมรณรงค์ ด้วยการโพสต์วิดีโอคลิป ภาพ หรือข้อความ แชร์โพสต์ เพื่อแสดงออกว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่ ท่านส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพและให้เกียรติผู้อื่นซึ่งอาจแตกต่างจากตัวท่านหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม เลิกบูลลี่ ต่อต้านการบูลลี่ แล้วมาให้กำลังใจเหยื่อของการบูลลี่

 สำหรับหน่วยงาน โรงเรียนหรือชุมชน อาจจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของไซเบอร์บูลลี่ เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่ ด้วยการวาดภาพ อัดวิดิโอคลิป ออกแบบอินโฟกราฟฟิก หรือเขียนโพสต์ในสื่อโซเชียล

 ช่วงเวลาของการรณรงค์ 15-21 มิถุนายน 2565

Cyberbully หยุดได้ เริ่มที่ตัวคุณทุกคน

อย่าลืมติดแฮชแท็กด้านล่างนี้ เพื่อแสดงพลังคนไทยไม่บูลลี่กัน 

#stopcyberbullying #stopcyberbullyingday

#stopcyberbullyingday2022 #Thailandstopcyberbullying

#Thailandstopcyberbullyingday

#Thailandstopcyberbullyingday2022

#หยุดการระรานทางไซเบอร์ #หยุดการกลั่นแกล้งรังแก

#วันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากล #หยุดแกงกัน